Få en fritidspasordning

Det er muligt at søge om hjælp til, at betale for et medlemsskab, i en forening

Fritidspas er et initiativ, iværksat af Socialstyrelsen, der giver økonomisk støtte til børn, så de kan deltage i en fritidsaktivitet.

Egedal Kommune, ønsker at støtte børn, der har det svært. Det gør vi blandt andet med fritidspasset.

Fritidspasset er en støtteordning for de børn, der af økonomiske eller sociale årsager ikke kan deltage på lige fod med andre børn i foreningslivet.

Der er derfor oprettet en ordning, så børn og unge under 18 år kan få et fritidspas, og dermed betalt ét års foreningskontingent ( dog max. 2.000 kr.), hvis familiens økonomi ikke rækker til et medlemsskab.

Med fritidspasset får barnet økonomisk støtte til at deltage i en organiseret fritidsaktivitet. Det kan i udgangspunktet bruges, i alle godkendte folkeoplysende foreninger i Egedal Kommune.

Her på Aktiv Egedal, kan du finde inspiration til forskellige aktiviteter i dit lokalområde.

Det er socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, boligsociale medarbejdere, lærere o.lign., der indstiller børn, som gerne vil være aktive i en forening, til et fritidspas. Ordningen administreres af Kultur og Fritid. Ganske særligt for flygtninge gælder ordningen for alle – altså også flygtninge over 18 år.

Du kan ikke indstille dig selv eller dit barn, men du må gerne opfordre andre til at søge.

Du kan læse mere om ordningen hos Socialstyrelsen her 

For at høre nærmere om Fritidspas, kontakt Egedal Kommune:

Mail: kulturogfritid@egekom.dk
Mobil: 7259 6000